Kerhon syntyhistoriaa

Puheessaan kerhon 10-vuotisjuhlassa Valtteri Peuhkuri  valotti kerhon syntyhistoriaa. 


TURUN TEKNISTEN ELÄKEJAOSTO  – PRO TURUN SENIORIKERHO 2000-2019

Vuodet 2000-2009 eläkeläiset toimivat yhdistyksessä omana eläkeläisjaostona. Yhdistys tuki eläkeläisten toimintaa vuosittain 12 000 markalla. Vastavuoroisesti taas eläkeläiset hoitivat yhdistyksen postituksen. Näitä oli neljä kertaa vuodessa, tiedotteita postitettiin noin 1900 kappaletta ja postituskulut maksoi Nordea, Viking Line, Sampo ja Liedon Säästöpankki.

Eläkeläisillä oli myös mahdollisuus ottaa osaa muihin yhdistyksen tapahtumiin. Vuosi- ja vaalikokouksissa oli aina mukana runsas joukko eläkeläisiä niin kuin myös esimerkiksi retkillä ja joulujuhlissa.

Vuonna 2006, kun Toimihenkilöunioni ja Toimihenkilöliitto yhdistyivät. Jo keväällä 2006 pidetyssä liittokokouksessa yhdistyneen liiton hallitus ehdotti uuden eläkeläisiä koskevan päätöksen, ehdotus meni läpi ja paikalla olleet edustajat (eläkeläisiä ei kokouksessa voinut olla) eivät oikein ymmärtäneetkään, mitä olivat päättäneet. Tehty esitys oli hyvin valmisteltu ja se meni läpi rutiinilla.

Saman vuoden syksyllä sitten perustettiin valtakunnallinen senioriyhdistys. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin hyvä ystäväni Lahden Teknisten monivuotinen puheenjohtaja Erkki Heinisalo. Liitto tukee taloudellisesti senioriyhdistyksen toimintaa ja antoi yhden kesäpaikan käyttöön. Yhdistyksen hallitukseen valittiin Turusta Risto Lappalainen ja Riston varalle valittiin Sinikka Saarela. Risto oli toiminut eläkeläisjaoston puheenjohtajana noin kymmenen vuotta ja sitten 15.10.2009 perustetun Turun Seniorikerhon puheenjohtajaksi tuli valituksi Risto Lappalainen.

Liiton sääntöjen mukaan tästä lähtien liiton paikallisyhdistys ei ole enää velvollinen järjestämään erillistä senioritoimintaa. Vapaajäsenet voivat aina jäädä omaan yhdistykseensä. Valtakunnallisen senioriyhdistyksen asia on perustaa alueellisia kerhoja. Turkuun perustettiin seniorikerho syksyllä 15.10.2009, tähän asti seniorit toimivat Turun Toimihenkilöt ry:n yhteydessä.

Liiton toimenpiteet eläkeläisiä (senioreja) kohtaan eivät kaikkia eläkeläisiä miellyttäneet. Asiasta otti kantaa, myöskin hyvä ystäväni, liiton pitkäaikainen yhdysmiesten kouluttaja Taisto Sopanen. Hän toi julki mielipiteensä liiton ensimmäisessä jäsenlehdessä vuonna 2007. ”Meistä aikanaan eturintaman taistelijoista ollaan tekemässä ruotiukkoja, joille tarjotaan armopalaa reservaatissa, johon meidät sullotaan. On siinä herroilla nauru maittanut, kun tämän valtakunnallisen senioriyhdistyksen syntylauseita on sorvailtu. Olen vakuuttunut, ettei tämän asian käsittely kestäisi tarkastelua ihmisarvo-asteikolla. Uskon, että päätös on tehty se pilke silmäkulmassa, että kyllä ne kaikki eroavat liitosta. Sehän lienee tarkoituskin, että syntyisi säästöjä. Siitä yhtälöstä on vain unohtunut yksi tekijä – ihminen. Ihmetellä pitää liiton johdon ajatusmaailmaa tämän tempun takia. Se on suoranaista tiedon ja kokemuksen tuhlausta. Se tiedollinen ydinpommi, joka meistä eläkeläisistä muodostuu, jää kyllä suutariksi tuossa kiireellä pystyyn polkaistussa reservaatissa. Yhdistyksessä olisimme voineet jakaa nuoremmille monia kullan arvoisia neuvoja, etteivät he turhaan joutuisi tekemään samoja virheitä joita me olemme joskus tehneet. Toivotan onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä.”

Liiton paikalliset yhdistykset tekevät omat päätöksensä mahdollisesta eläketoiminnan tukemisesta. Myös Kalle Leinonen painottaa yhdistyksen toiminnan painopisteen olevan työssäkävijöiden edunvalvontaa – taloudellinen tuki loppui ja toimistossa kokoontuminen suljettiin senioreilta. Polut erkaantuivat ilmeisesti lopullisesti.

Turussa 12.10.2019

Valtteri Peuhkuri