Kerho

Yleistä

Pro Turun Seniorikerho on Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n alainen, paikallinen toimija.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry:llä ei ole  paikallistoimintaa, joten kerho huolehtii sen järjestämisestä.

Kerhon perusta on entisistä toimihenkilöjärjestöjen eläkeläisjaoksista peräisin.

Jäsenyys

Kerhon jäsenyydelle ei aseteta erityisiä ehtoja, kuka tahansa voi olla kerhomme jäsen.

Kerhon puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten on oltava Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n jäseniä.

Toivomme jokaisen jäsenen antavan sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisesti myös postiosoitteensa yhteydenpitoa varten.

Uutisia

Kerhon  seuraava kokoontuminen Kaffetellassa  5.11.2020.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sunnitteilla  olleet laivaristeilyt on peruttu koronatilanteen uudelleen aktivoiduttua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -