Kerho

Yleistä

Pro Turun Seniorikerho on Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n alainen, paikallinen toimija.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry:llä ei ole  paikallistoimintaa, joten kerho huolehtii sen järjestämisestä.

Kerhon perusta on entisistä toimihenkilöjärjestöjen eläkeläisjaoksista peräisin.

Jäsenyys

Kerhon jäsenyydelle ei aseteta erityisiä ehtoja, kuka tahansa voi olla kerhomme jäsen.

Kerhon puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten on oltava Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n jäseniä.

Toivomme jokaisen jäsenen antavan sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisesti myös postiosoitteensa yhteydenpitoa varten.

Uutisia

Kerhon  seuraava kokoontumien on siirtynyt koronatilanteen vuoksi. Seuraava kokoontuminen ja kerhon vuosikokous  Kaffetellassa  4.3.2021.

- - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uutta kannatusmaksua emme pyydä  tänä vuonna, koska vuosi 2020 oli koronatilanteen vuoksi kerhossamme hiljaiseloa. Vuonna 2020 kannatusmaksun maksaneet henkilöt ovat kannatusjäseniämme myös vuonna 2021.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EKL:n Paas poiketen -perjantait verkossa

Elinvoimaa jakaa keinoja ja menetelmiä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen, omaan käyttöön ja pienille ryhmille.

Paas poiketen sivuilla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Digiopastusta jäsenille kuukausitapaamisten yhteydessa tai erikseeen sopien myös muina aikoina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -