Yleistä

Pro Turun Seniorikerho on Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n alainen, paikallinen toimija.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry:llä ei ole  paikallistoimintaa, joten kerho huolehtii sen järjestämisestä. Kerhoja on tällä hetkellä 15 kpl ympäri Suomen.

Kerhon perusta on entisistä toimihenkilöjärjestöjen eläkeläisjaoksista peräisin.


Kerhon tavoitteet

Kerho pyrkii aktivoimaan jäsentensä ajankäyttöä ja lisäämään heidän hyvinvointiaan järjestemällä mm. kuukausitapaamisia, teatteri- ja vierailumatkoja sekä muuta virikkeellistä toimintaa.

Kerho ei osallistu mihinkään poliittiseen- tai uskonnolliseen toimintaan.


Henkinen ryhmä

Henkinen ryhmä on jäsenistöstämme koostuva vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa pohtimaan maailman menoa ja  suunnittelemaan tulevia tapahtumia. Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

Ryhmällä ei ole mitään tekemistä hengellisyyden kanssa.

Kokoonnumme  joka kuukauden ensimäisenä torstaina klo 11:00. (Poislukien kesä-, heinä- ja elokuun.)


Digiopastusta

Kerholaiset voivat saada digiopastusta kerhotapaamisten yhteydessä tai erikseen sopien myös muina aikoina. Etätuki on myös mahdollista. Opastus on täysin ilmaista ja ehdottoman luottamuksellista.

Digiopastusta antavat EKL:n kouluttamat Verkosta virtaa vertaisopastajat 

Markku Hukkanen 040 527 4482, email: markku.hukkanen4(at)gmail.com  ja


Edunvalvonta

Edunvalvonnastamme huolehtii yhdistyksemme Ammattiliitto Pro Seniorit ry


Kannatus- ja  jäsenmaksut

Kerholla ei ole varsinaista jäsenmaksua, mutta se kantaa kannatusmaksua, joka päätetään vuosittain ja on vuoden 2023 alusta alken 11 € / henkilö. Kannatusmaksun voi maksaa tilille: Nordea Kauppatori FI77 1590 3500 3773 69. Kannatusmaksusta ei lähetetä erillistä laskua, vaan odotetaan kerholaisten omatoimisuutta.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry perii jäseniltään erikseen jäsenmaksun, jonka suuruus kuluvana vuonna on 10 €. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain ja se peritään  sähköpostilaskulla, katso alla.

Pro Turun Senioirikerhon kannatusmaksu on henkilökohtainen ja se oikeuttaa  5 €:n alennukseen matka- ja retkimaksuista. Samoin Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n jäsenmaksun maksaneet saavat 5 €:n alennuksen matka- ja retkilaskuistamme.

Tarkemmat tiedot tulevissa matkaesitteissä. Johtokunta voi päättää poikkeuksia edellä oleviin ohjeisiin.

Puheenjohtaja ja/tai sihteeri tarkistavat aina kannatusmaksun maksutilanteen retkien yhteydessä.  Pro Seniorien jäsenmaksun maksutilanne selviää jäsenkortista ja voidaan tarkistaa retkien aikana.


Pro Seniorit ry:n jäsenmaksuasiaa 2023

Ammattiliitto Pro on lähettänyt Pro seniorien jäsenmaksulaskun viikolla 46/2022 sähköpostitse jäsenille.

Niille jäsenille, joiden sähköposti on palautunut järjestelmästä, on lähetetty jäsenmaksulasku postissa.

Mikäli jäsen ei kuitenkaan ole laskua saanut, hän voi ilmoittaa asiasta liittoon ja pyytää jäsenmaksulaskun sähköpostiinsa.

Sähköpostiosoite on jasenasiat@proliitto.fi

Viestiin:

  • aihe, senioreiden jäsenmaksulasku 2023
  • nimi, jäsennumero
  • voimassa oleva sähköposti